Jaar overzicht

 jaaroverzicht 2015

Het jaar loopt weer ten einde en er resten ons nog enkele dagen tot 2016, daarom geef ik nu een terugblik over het gebeuren van het jaar, 2015 wat RTM betreft.

In januari waren we bij elkaar, om de wensen over te brengen, op het nieuwe jaar, met een drankje en hapje.

Op zaterdag 9 Mei zijn we op bezoek geweest bij de molen "Eendracht Maakt Macht" te Meterik, waar we diverse verbindingen gemaakt hebben, en we weer voor de award in aanmerking kwamen.

In mei hebben we weer de jaarlijkse velddagen gehouden tijdens het Pinkstertreffen, ook dit jaar weer diverse bezoekers gehad, en voor het eerst een kofferbak verkoop gehouden, wat wel een succes was,  diverse spullen veranderde van eigenaar, het komende jaar zullen we dit zeker voort zetten, ook houden we ons aanbevolen voor suggesties voor het komend jaar een lustrum voor de10 de keer.

Ook hebben we dit jaar op proef tijdens de vakantie de Shack gesloten gehouden,(veel mensen zijn weg).

In okt de Jota weer hier op locatie gehouden, ook hierbij een nieuwe opzet, de jeugd in kleine groepjes (2 á 3 personen laten werken) zenden, spelletjes, opdrachten en een soldeer project gedaan, ook hiermee gaan we door.

In nov. zijn we ( Kees en Ik) begonnen de shack's bij Jan PD0 RYI op te ruimen, ook de zenders naar RTM gebracht en hier opgebouwd en aangesloten ( mede met Marc ), we hebben nu dankzij deze schenking  een Shack om te vingers bij af te likken. JAN HEEL HARTELIJK BEDANKT. We zullen nog wel enkele weken bezig zijn om alles op te ruimen ( God wat kan een mens veel verzamelen, ik betreur mijn kinderen als ze straks mijn spullen mogen opruimen). Je wordt nu uitgenodigd om achter de sets plaats te nemen en te gebruiken.

Ook zijn Peter, Kees en ik een al vanaf januari 2014 op de dinsdag middag bezig een nieuwe repeater op te bouwen na de zomer vakantie 2015 hebben de WX sturing aan de kant gezet, en met een print die Egbert PA0EJ ontwikkeld heeft en Paul PA3EVO wat aangepast, verder gegaan, afgelopen week hebben we hem in de flat geplaatst en loopt hij nu voor proef.

Het ziet er naar uit dat we 2015 positief kunnen afsluiten, met een goed gevoel, een nieuwe Shack met nieuwe zend en aanverwante apparatuur, en een goed werkende Repeater, wat willen we nog meer.

Uiteraard bedanken we dit jaar ook weer diverse mensen die het mogelijk maken RTM in de lucht te houden met name Peter Pe1 KJG technische ondersteuning Shack en Repeater,   Marc PF9W met de zeer vele  hand en span diensten en plaatsvervanger ´er, Hans PA3K Donateurs actie, Kees PA3 FKH diverse, en natuurlijk Jan PE1RYI voor de gedoneerde apparatuur en als laatste en zeker ook voor RTM zeer belangrijk Ria voor al het werk wat ze voor onze hobby heeft gedaan, en al diegene die ik vergeten ben, en wil ik nogmaals aanhalen waar ik ook het vorig jaar mee geëindigd ben Radio Treffen Maasbree is niet van mij maar van ons allemaal, en als iedereen op zijn manier zijn steentje vrijwillig bijdraagt, houden we de Shack nog lang in stand.   EEN GEZOND 2016.

 

Wim PH4RTM

 

jaaroverzicht  2014

Het jaar 2014 zit erweer bijna op, tijd om terug te kijken en niet vergeten naar de toekomst. RTM heeft dit jaar een rustig jaar achter de rug. de activiteiten vielen wat tegen, buiten de zeer geslaagde Pinksterweekend  velddagen, de magere Molen dagen,  de Jota, heeft de organisatie; Jan, Kees en ik op het einde van het jaar (22 en 23 nov.) nog met de Baarlose afd. van Black Watch van de 51 st Highland divisie  het 70 jaar bevrijdings weekend,  een tentoonstelling op gesteld van oud groen spul, wat zeer goed en druk bezocht werd, n.a.h. kregen we een uitnodiging om onze hobby wat uitgebreider tentoon te stellen, we zijn hierop in gegaan. En samen met TV-Limburg, Kees,  Marc en ik hebben we op 23 nov. opnames gemaakt van onze hobby, s'morgens stond er een TV ploeg om 9 uur klaar en ruim een uur later zijn ze weer vertrokken , het resultaat zullen we op 16 jan om 18.00 uur zien op TV-Limburg.

 

Een speciaal woord van Dank aan de volgende personen :                                                                      Onze  Hans PA3 K Hij heeft mede door zijn donateurs kaarten actie, er toch maar voor gezorgd dat er een leuk bedrag in de kas kwam, om er mede voor te zorgen dat de Repeater  PI3 SRT er mee in de lucht kan blijven. KEREL.BEDANKT .                                                                                                       En  Peter Sengers PE1 KJG hij houd al jaren het ICT gebeuren in de shack aan de praat en verbeterd het daar waar het nodig is,  Peter,ook jij BEDANKT.                                                                                 En zeker mijn vrouwtje Ria  ze is geen zendamateur en zal dat ook nooit worden, maar zorgd er samen met mij toch maar elke week voor dat alles schoon en in orde is ( buiten de Shack en de Electronica werkplaats ).   RIA  BEDANKT    

                                                                                                                                                          En nu de wensen voor het komend jaar 2015:                                                                                      Ik hoop dat  RTM  nog meer van ONS allemaal wordt, samen activiteiten bedenken en uitvoeren. Samen aan de Shack en aanverwante zend amateur gerelateerde zaken werken en onderhoud plegen.          

Dat de samenwerking met de zuster organisatie dit jaar van de grond komt, wij staan er voor open, samen komen we er, alleen sterven we uit, als ik zie hoe de bijeenkomsten en activiteiten worden bezocht ( het lijkt wel of iedereen  het wiel probeert uit te vinden) , wij mogen nog niet klagen.

 

Wim  PH4-RTM

 

 

 

 

Jaar overzicht 2013.

 

Het einde van het jaar is weer in zicht, tijd om de Balance op te maken.                                                                                                                                                 

Het afgelopen jaar  is wat activiteiten betreft wat rustiger verlopen dan verleden jaar, wel is dit jaar  het Pinkster treffen door gegaan, de opzet is wat mij betreft een eye opener deze ingeslagen weg wil ik graag door zetten, uiteindelijk is RTM zoals ik al vaker aangegeven heb niet van mij alleen, samen zijn we Radio Treffen Maasbree, ik wil er ook van genieten en knutselen ( lees  wat repareren / maken) niet alleen voor het natje en droogje moeten  zorgen.

 

Zo is de opzet weer een stuk dichterbij gekomen het bezoekers aantal blijft redelijk gelijk, zo’n  12 tot 15 personen bezoeken ons op de donderdag avond, men knutselt steeds meer en er worden  ook meer verbindingen gemaakt en uiteraard worden er ook ideeën uitgewisseld.

 

Een gezamenlijk project hebben we dit jaar niet gehad alleen zijn we na de vakantie wat actiever bezig geweest met de Condor  op 4 meter, 2 meter en 70 cm. Met behulp van Jack PE1GZB en Paul PA3EVO zijn we een heel stuk wijzer geworden Onze dank hiervoor.

 

Wel hebben we dit weer deelgenomen aan Windmolen dagen in Mei  en  Jota in Oktober .

 

Voor 2014 staat als alles doorgaat de bevrijding van Peel en Maas in November op het programma hier over wordt flink gebrain stormt, het is de bedoeling om tijdens de nieuw jaar bijeenkomst, tot het samen stellen van een trekkers groep te komen die het programma verder gestalte gaat geven, wel zullen met meerdere  de schouders er onder moeten zetten om tot een geheel te komen. U zult hier beslist meer van horen.

 

Ook staan de molen dagen weer op het programma in Mei. Pinksterweekend  Jota en wat verder uit de bevrijding  groep komt , ook het afwerken van de antenne wagen en de pomp antenne staan nog in de planning en het snoeien c.q.  zagen van de bomen rond de antennes. En het helemaal in orde brengen van de repeater.

 

En uiteraard, tot slot  wil ik iedereen namens het Radio Treffen Maasbree zowel luisterende  als zendende amateurs een voorspoedig en zeker gezond 2014 wensen. Dat we samen het RTM in stand kunnen houden waarbij iedereen zijn eigen steentje kan en mag bijdragen. En  ik wil iedereen graag weer in goed gezondheid ontmoeten bij  Radio Treffen Maasbree .  

 

Wim PH4RTM

 

 

 

 

Jaaroverzicht 2012.

Beste Luisterde en Zendende amateurs.

Het jaar 2012 loopt weer ten einde dus wil ik even terug …. en zeker vooruit kijken naar het jaar 2013.

Allereerst een terugblik over 2012.

Na onze jaarlijks terug kerend Nieuwjaar borrel opende we het jaar 2012 met het 6 de actieve jaar van RTM en wensen alle aanwezige het allerbeste toe, zowel op gebied van de hobby,het zenden, als in de thuis situatie met een goed gezondheid.

Op 5 april begonnen we aan een week vol zend activiteiten, omdat in Venlo een happening van wereld formaat werd opgezet hebben enkele amateurs voornamelijk Hans PA3 K en Ton PA3 TX  het voortouw genomen om van deze Floriade een groots opgezet evenement te maken. Dus in de openings week   (van 5 t/ 13 april) van  de Floriade WHE  (Wold Hurtical Expo) zijn een 10 tal zendamateurs de lucht ingegaan, en hebben met de special call PH4RTM/WHE op de, diverse Frequenties contacten over de hele wereld gelegd, een prima initiatief waar deze amateurs heel veel werk en tijd ingestoken hebben, voor zowel de organisatie als ook de coördinatie door Willem PE1LZK en zeker niet te vergeten al deze zend amateurs, die deze week vol gemaakt hebben.

In Mei deden we ook dit jaar weer meer met de Wind Mill dagen, nu wel van een andere locatie n.l. de molen Eendracht Maakt Macht  uit Meterick, nu begin dec 2012 beginnen de QSL kaarten binnen te stromen, ook deze activiteit verdient een vervolging.

In Juni zou de 6 de Pinkster meting gehouden gaan worden, wat helaas door diverse oorzaken, te weinig animo om het te organiseren, en een ziekenhuis opname van mezelf helaas niet is doorgegaan.

In het weekend van 5 t/m 7 Okt. hebben we als afsluiting van de Floriade en het overweldigende succes van de opening week ter afsluiting nogmaals een special weekend gehouden. De totale opbrengst tot nu begin dec. 11217 amateurs hebben de site QRZ com. bezocht, er zijn 3500  QSO  geweest op CW, PSK, 2  10 12 20 en 40 meter. Er werden 1100 E-QSL en via QSL bureau 450 kaarten uitgeschreven en ontvangen  en er komen dagelijks via de E-QSL nog kaarten binnen. Een geweldig succes amateurs namens RTM aan iedereen die meegedaan heeft om deze zend amateurisme tak een positieve uitstraling te geven,                Een heel Hartelijk BEDANKT.

Ook de elektronica werkplaats werd het afgelopen jaar veelvuldig gebruikt om een defect of niet goed functionerend apparaat te repareren of af te stellen, dus deze doelstelling begint ook zijn vruchten af te werpen, dit is de bedoeling van “DE SHACK” op donderdag, wie wil praten gaat praten, wie wil zenden gaat zenden en wie wil knutselen gaat knutselen, precies zoals ik de opzet van “DE SHACK”voor ogen had.

En zoals jullie hebben ervaren zijn we met een groepje bezig om de Repeater op CTCSS te krijgen, in juli hebben we een week proef gedraaid, wat zeer positief uitviel, dus verder,…………. maar zo gemakkelijk is dat niet, en je komt van het ene in het andere probleem, maar gaandeweg komt het einde in zicht, en hopen we dat we begin 2013 een repeater met CTCSS subtoon op 71,9 in de lucht te hebben zonder activerings  toon.

Ook hebben we de overkoepelende organisaties gevraagd een bijdrage te doen, om de repeater in de lucht te houden ( we willen graag een goede en goed functionerend repeater in het Nrd. en Midden Limburgse hebben die voor en door iedere zend amateur goed bereikbaar is) alleen zal dit niet door enkele mensen bekostigd kunnen gaan worden.  En het is zeker niet onze opzet om wie dan ook van de repeater te weren. We hopen dat de organisatie's samen de schouders er onder kunnen en willen zetten, en daar waar ze voor in het leven is geroepen gestalte kan geven, hopelijk met ons erbij, onze deur staat open.

Tevens wil ik zoals al gezegd iedereen ( en dat zijn er vele)  die op enige wijze heeft bijgedragen RTM staande te houden,te bedanken, omdat ik niemand over te willen slaan,  ga ik geen namen noemen, maar toch wil ik er een, een virtuele bloemetje geven, mijn vrouwtje ( ze is toch klein van stuk, en ze heeft tenslotte niets op, met het zenden),die zich elke week opnieuw inzet om  de shack op te ruimen, afwassen, poetsen enz.enz.                Een Hartelijk Dank je wel Ria.

Ook besef ik dat wat we allemaal voorgenomen hebben niet uitgevoerd is geworden maar een vers  2013 staat voor de deur en geeft ons weer moed om hier een nieuw programma aan vast te plakken, wat denk je van:  Bouw vossenjacht zender / ontvanger, Mobiele antenne aanhangwagen, magnetic loop antenne, ik zal de lijst niet langer maken, want het is en blijft een hobby, waarmee ik wil afsluiten, en de hoop wil over brengen dat 2013 ons dat brengt wat we ervan verwachten, met veel knutsel, experimenteer plezier, en samen met de overkoepelende organisaties hopen we op een goed contact rijk en vruchtbaar Jaar.

En wens alle luisterde en zendende amateurs zowel in goede als minder goede gezondheid een hobby rijk en een gezond 2013.

En hoop jullie in 2013 ergens te mogen begroeten.

73 er Wim PH4RTM